Gönderen Konu: Mikrobiyolojik Ekim, Sayım ve Boyama Yöntemleri  (Okunma sayısı 34196 defa)

Çevrimdışı Efe Canturk

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 92
  • Profili Görüntüle
Mikrobiyolojik Ekim, Sayım ve Boyama Yöntemleri
« : 05 Aralık 2007, 01:30:46 »

MIKROORGANIZMA EKIM YÖNTEMLERI ve SAYIMI:
Tanım: Gıda maddesi üzerinde bulunan mikroorganizmaların sayılarının belirlenmesi amacıyla yapılan ekim işlemidir.
Gıda Bilimi ve Endüstrisi ile Ilişkisi: Bir gıda maddesinde mikroorganizma sayısı belirlenerek o gıdanın gıda tüzüğünde belirtilen değerlere uygunluğunun saptanarak, sağlıklı olup olmadığı belirlenir.
Gıda Örneklerinde Toplam Bakteri Sayımı:
Özet:
Bu yöntem fermente gıdalar gibi doğal niteliği yönünden yüksek sayıda mikroorganizma içerenler dışında bir çok gıdada kalite kriteri olarak kullanılır. Yöntemlerde belirtilen besi ortamlarına ekilen gıda örneği seyreltimleri belli süre ve sıcaklıkda, aerobik koşullarda inkübe edilir. Toplam bakteri sayımında, dökme ve yayma plak teknikleri gibi kültürel sayım yöntemleri kullanılır.
1. Dökme Plak Yöntemiyle Toplam Bakteri Sayımı:
Materyal:
• Mikroskop
• Otoklav
• Etüv(220°C’ye kadar ayarlanabilir)
• Su banyoları
• Stomacher veya blender
• Bunzen beki
• Steril pens
• Tüp karıştırıcı
• Steril drigaski , özeler
• Cam veya plastik steril petriler
• Steril pipetler
• Deney tüpleri ve tüp taşıyıcıları
• Erlen, beher
• Plate Count Agar(PCA),EMB
• Mercimek
Metot:
Ø 10g gıda maddesi tartılır ve 90ml fizyolojik su içine konur. Bu karışım stomacher’de homojenize edilir. Bu dilisyon –1 dilisyonudur.
Ø –1 dilisyonundan 1ml alınır ve içinde 9 mlt fizyolojik su bulunan deney tüpüne aktarılır. Bu –2 dilisyonudur.
Ø –2 dilisyonundan 1 ml alınarak içinde 9 ml fizyolojik su bulunan deney tüpüne aktarılır. Bu –3 dilisyonudur.
Ø Üzerlerine seyreltim değerleri yazılmış petri kutularına –1,-2,-3 dilisyonlarından 1’er ml konulur. Petriler üzerindeki numaralar seyreltim numaraları ile aynı olmalıdır.
Ø Agarlı besi ortamı kaynar su banyosunda 45°C’ye kadar soğutulur. Her petriye 15-20 ml besi yeri dökülür.
Ø Petrilere hafif salınım hareketi verilerek örnek ile besi yerinim karışması sağlanır.
Ø Besi ortamı katılaştıktan sonra petriler ters çevrilerek 25°C’ de 24-48 saat inkübe edilir.

Kullanılan Çözeltiler:
Plate Count Agar (PCA):
Trypton 5 gr
Yeast agar 2,5 gr
Glukose 1 gr
Agar 15 gr
Destile su 1 lt

Eosin Methylen Blue Agar (EMB):
Pepton 10 gr
Laktoz 10 gr
K2HPO4 2 gr
Agar 15 gr
Eosın Y 0,4 gr
Methylen Blue 0,065gr
Destile su 1 lt
2. Yayma Plak Yöntemiyle Toplam Bakteri Sayımı:
Materyal:
Gerekli cihaz ve malzemeler dökme plak yönteminde anlatıldığı gibidir. Yalnız burada besi yeri olarak DRBC agar kullanılır. Bu besi yeri ile küfler sayılır.
Metot:
Ø –1,-2,-3 dilisyonları daha önce anlatıldığı gibi hazırlanır.
Ø Boş petrilere 15-20 mlt besi yeri dökülür. Besi yerinin donması beklenir ve üzerine her dilisyondan 0,1 er mlt pipetle aktarılır.
Ø Petrilere 0,1 er mlt örnek koyulduğu için bir kez daha seyreltim yapılmış gibi sayılır ve petrilere koyulan seyreltim derecesinden bir düşük sayı ile numaralandırılır:-1® -2
Ø Koyduğumuz örnekleri drigaski ile agarın yüzeyine yayarız.
Ø 25°C de 5-7 gün inkübe edilir.

Kullanılan Çözeltiler:
DRBC Agar:
Glukoz 10 gr
Bakteriyolojik pepton 5 gr
KH2PO4 1 gr
MgSO4.7H2O 0,5 gr
Rose bengal 0,5 mlt
Dikloran 1 mlt
Kloram fenikol 0,1 gr
Agar 15 gr
Damıtık su 1000 mlt

3. Direkt Ekim Yöntemi:
Materyal:
• Malt Extract Agar(MEA)
• Nohut
• Diğer materyaller daha önceki yöntemlerde kullanılan materyallerdir.

Metod:
Ø Behere 50 gram nohut konur. Üzerini kaplayacak kadar %4’lük NaOCl ile 1 dakika boyunca çalkalanır.
Ø Daha sonra bu çözelti dökülüp nohutlar beher içinde steril su çalkalanır.
Ø Steril su dökülüp tekrar steril su eklenir, çalkalanır ve dökülür.
Ø Beş adet nohut steril bir pensle alınıp dikkatli bir şekilde besi yerine konulur. Nohutların petri kutusu içinde kaymamasına, birbirlerine değmemesine ve besi yerinin nohutlar dikilirken yırtılmamasına özen gösterilmelidir.

Kullanılan Maddeler:
Malt Extract Agar:
Malt Extract 30g
Agar 20g
Destile su 1 lt


Mikroorganizma sayısının belirlenmesi:
Petri kutusunda sayım yaparken bakteriler ve mayalar için 25-250 koloni gelişmiş petriler seçilirken, küfler için ise 10-25 koloni gelişen petriler seçilir. Mikroorganizma sayısı aşağıdaki formül ile bulunabilir:
Mos. sayısı (cfu/g) = Petrideki koloni sayısı * petri kutusuna ekilen miktar (ml) /seyreltme oranı

Hata Kaynakları:
• Dökülen besi yerlerinin petri kutusuna iyi dağıtılamaması.
• Katı parçacıklar bulunan besi yeri dökülmesi.
• Yeterli seyreltme yapılamaması.
• Sayım yaparken dikkat edilmemesi.BOYAMA YÖNTEMLERI ve MIKROORGANIZMALARIN BOYANMASI:
Tanım:
Mikroorganizmaların pek çoğu renksiz olduklarından normal ışık mikroskobu ile görülmeleri zordur. Mikroorganizmaların mikroskopta görünür hale getirilmesi için preparat hazırlandıktan sonra uygun boya çözeltileriyle boyanmaları işlemine “mikroorganizmaların boyanması”denir.
Boya bir benzen halkasına bağlı kromofor ve okzokrom gruplarını taşıyan organik bir bileşiktir. Kromofor grup moleküle renk özelliği verir, ancak bu bileşik renkli olmasına rağmen henüz boya karakterinde değildir. Bu maddenin herhangi bir ortama tutunma özelliği yoktur. Bu özellik okzokrom grubu ile sağlanır. Okzokrom grubu moleküle elektrolitik çözünme özelliği vererek tuz meydana getirilmesini sağlar. Okzokrom grubu boyanın renk tonunu değiştirebilir. Ancak rengin ortaya çıkmasını sağlayamaz.
Boya Çeşitleri:
• Bazik Boyalar: Bazik fuksin, Kristal violet, Metilen mavisi, Safranin.
• Asit Boyalar : Nigrosin, Eosin, Asit fuksin.
• Nötr Boyalar : Giemsa, Leishman
Gıda Bilimi ve Endüstrisi ile Ilişkisi:
Boyama yöntemleri ile mikroorganizmaların sınıflandırılması ve tanımlanması, genel olarak şeklinin gözlenmesi mümkündür. Boyama ile bir gıda ürününün ekim işleminden sonra açığa çıkan kültürlerden şüphe duyulanların hangi mikroorganizmalar olduğu belirlenir. Böylece insan sağlığı açısından güvenilir bilgiler elde edilebilir. Ayrıca boya maddeleri mikroorganizmaların boyanmasının dışında başka amaçlar için de kullanılmaktadır. Örneğin trifenil içeren bazı boyalar bazı mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkiye sahip olduklarından, mikroorganizmaların izolasyonunda besi yerine inhibitör ajan olarak ilave edilmektedir. Böylece istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini önleyerek besi yerine seçici özellik kazandırır.

Boyama Yöntemleri:
• Basit Boyama
• Gram Boyama
• Endospor Boyama
• Flagella Boyama
• Kapsül Boyama
• Küf Boyama

1. Gram Boyama
Tanım:
Mikrobiyolojide çok kullanılan bir yöntemdir. Bakteriler bu yöntemle iki gruba ayrılırlar. Mor-menekşe renge boyanmış mikroorganizmalar gram pozitif, pembeye boyananlar ise gram negatif olarak tanımlanırlar. Bazı mikroorganizmaların yaşlandıkça gram reaksiyonlarında değişiklik olabileceğinden 18-24 satlik genç kültürlerden hazırlanan preparatlar kullanılmalıdır.

Materyal:
• Lam
• Öze
• Besiyerinde bakteri kültürü (PCA petrisinde)
• Boya çözeltileri: Crystal violet, gramın iyot çözeltisi, safranin veya sulu fuchsin
• %95’lik etil alkol
• Kurutma kağıdı
• Immersiyon yağı
• Mikroskop(100Xobj.)

Metod:
a)Preparat Hazırlanması:
Ø Temiz bir lam üzerine öze ile bir damla steril fizyolojik tuz çözeltisi damlatılır.
Ø Öze bunzen alevinde sterilize edilir,soğuması için kısa süre beklenir.
Ø Steril öze ile katı besiyerinden bir miktar kültür alınır.
Ø Kültür lam üzerine damlatılmış su ile karıştırılır.
Ø Öze bunzen alevinde sterilize edilip,yerine konur.
Ø Preparatın kuruması için bir süre beklenir.
Ø Bir pens yardımıyla bir ucundan tutulan lam bunzen aleviden 3 kere geçirilir.

b)Boyama Yöntemi:
Ø Uygulamada hazırlanan preparat üzerine crysal violet damlatılarak 1-2 dak. beklenir.
Ø Su ile hafifçe yıkanarak boyanın fazlası akıtılır.
Ø Lugol çözeltisi damlatılarak 1 dak. bekletilir.Sürenin sonunda Lugol çözeltisi akıtılır.
Ø Preparat %95’lik etil alkol ile yıkanır.(10-15 sn )
Ø Preparat, saf sudan geçirildikten sonra sulu carbol fuchsin çözeltisi ile 10-30 saniye boyanır.
Ø Damıtık su ile iyice yıkanır ve kurulama kağıdı ile hafifçe suyu alınır ve kurumaya bırakılır.
Ø Immersiyon objektifi ile mikroskopta incelenir.

Kullanılan çözeltiler:
Crystal Violet Çözeltisi:
Crystal Violet 0.50 g
Damıtık Su 100.00 ml

Lugol çözeltisi
Iyot 1.00 g
KI 2.00 g
Damıtık Su 300.00 ml

Carbol Fuchsin (Ziehl-Neelsen)
Basic fuchsin 1.00 g
Etanol (%95) 10.00 ml
Fenol (%5’lik çözeltisi suda) 100.00 ml

2.Küf Boyama:
Materyal:
• Lam
• Öze
• Küf kültürü
• Lactofenol
• %95’lik etil alkol
• Kurutma kağıdı
• Immersiyon yağı
• Mikroskop
• Lamel

Metot:
Ø Temiz bir lam üzerine bir damla lactofenol çözeltisinden damlatılır.
Ø Iğne uçlu öze ile spor yapısını içeren kültür bir miktar besiyeri ile birlikte alınarak çözelti üzerine konur.
Ø Üzerlerine bir damla alkol damlatılıp hava kabarcığı kalmayacak şekilde lamel kapatılır.
Ø Preparat mikroskopta incelenir.

Kullanılan Çözeltiler:
Lactofenol Çözeltisi:
Fenol (kristal) 20 g
Laktik Asit 20 g
Gliserol 40 g
Saf su 100 ml

Hata Kaynakları:
• Yeterli steril koşullarda çalışmama.
• Besi yerinden kültür alımına dikkat etmeme.
• Preparat alınırken kültürün lam üzerindeki su ile iyice karıştırılmaması.
• Mikroorganizmaların lam üzerine iyice fiksasyon edilmemesi.
• Damlatılan boyaların gereğinden fazla veya az damlatılması.
• Bekleme sürelerinin yeterli olmaması.
• Su ile yıkamada mikroorganizmaların kayıp olması.
• Kurutma kağıdının fazla bastırılması.
• Küf boyamada lamelin hava alacak şekilde kapatılması.

Ekler:
›Gıdadaki mikroorganizmaların tüm yüzeye yayılması için parçalama işlemi yapılır. Bu işleme homojenizasyon denir. Homojenizasyonda üç tip alet kullanılır:
-Stomacher: Dilüsyon sıvısı içinde bulunan maddeyi pedalları ile döverek parçalayıp sıvıya homojen olarak dağıtan alettir.
-Blender: Içinde bulunan bıçağın dönmesi sonucu homojenizasyon sağlayan alettir.
-Top drive homogenizer: Bıçağın üstten aşağıya dönerek inmesiyle homojenizasyon sağlayan alettir.

›Gram pozitif bakterilerin alkol ile muameleden sonra crystal violet-iyot kompleksini bırakmamalarının nedeni hücre duvarının özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Gram-negatif bakterilerde ince bir peptidoglycan tabaka bulunur ve yağ oranı daha fazladır. Gram-pozitif bakterilerde ise peptidoglycan tabaka daha kalındır. Gram boyamanın uygulanmasından sonra oluşan crystal violet-iyot kompleksi, alkol ile yıkamada gram pozitif bakterilerde kalın peptidoglycan tabakadan çıkamaz ve hücre içinde kalarak hücrenin mor renkte görünmesine neden olur. Gram negatif bakterilerde ise alkol, hücre duvarının dışındaki lipopolisakarid tabakada delikler oluşturur. Böylece alkolden sonraki su ile yıkamada boya yıkanır ve gram negatif bakteriler başlangıçtaki şeffaf durumlarına dönerler. Bu aşamadan sonra bakteriler karşıt boya olan safranin ile boyandıklarında boyayı tuttukları için renkleri pembe-kırmızı görünür. Gram pozitif bakterilerde safraninin bir etkisi olmadığı için hücrenin renginde son olarak bir değişiklik meydana gelmez.

Sonuçlar ve Bulgular:
Dökme plak – PCA: 46.102
EMB: 1.102
Yayma plak – DRBC: 2.104
Direk ekim – MEA: Oğuzhan - %60
Nükhet - %80
Serli - %100
Serpil - %100
« Son Düzenleme: 03 Aralık 2014, 09:54:16 Gönderen: admin »

Mühendis Forum

Mikrobiyolojik Ekim, Sayım ve Boyama Yöntemleri
« : 05 Aralık 2007, 01:30:46 »

Çevrimdışı LauraPiomb

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
  • Profili Görüntüle
  • free dating site
game for girls
« Yanıtla #1 : 03 Ağustos 2019, 18:56:18 »
Hi muhendisforum.net
Write only if you are serious! Jess. Age 26.
My new photos and sexy videos here
 
>>>Click!<<<
 
 
 

 
 
 
dating free meaning in urdu
dating in nigeria lagos
online dating website list india
dating my daughter apk warehouse
dating bengali meaning
 
 
 
car games
adult schools
play online games for free
youtube download
black and asian women
« Son Düzenleme: 29 Aralık 2019, 13:39:18 Gönderen: LauraPiomb »

Mühendis Forum

game for girls
« Yanıtla #1 : 03 Ağustos 2019, 18:56:18 »

Çevrimdışı Michelefew

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
  • Profili Görüntüle
  • gay online dating
top 10 dating sites
« Yanıtla #2 : 22 Ağustos 2019, 09:05:22 »
Hi muhendisforum.net
Write only if you are serious! Jess. Age 26.
My new photos and sexy videos here
 
>>>Click!<<<
 
 
 

 
 
 
dating sites uk reviews
dating sites in india tinder
dating sites for over 50 free
popular gay dating apps in canada
online dating sites free australia
 
 
 
single christians
christian filipina
dating sim games
ps4 release date
speed dating events london
« Son Düzenleme: 29 Aralık 2019, 06:11:23 Gönderen: Michelefew »


Çevrimdışı ErnestHothe

 • Tam Üye
 • ***
 • İleti: 236
  • Profili Görüntüle
Хто тобі доктор? фiльм онлайн 2020 75
« Yanıtla #4 : 18 Aralık 2019, 22:59:30 »
Хто тобі доктор? фiльм онлайн 2020  75Дивитися фiльм Хто тобі доктор?
Дивитися фiльм Хто тобі доктор?
Дивитися фiльм Хто тобі доктор?


Спецалзаця лкарв в галуз практично й теоретично медицини; органзаця навчальних курсв. Список нститутв, факультетвкафедр академ. Огляд науково дяльност й клнчно роботи.
Хто тоб доктор? Пдписуйтесь на канал Фртки в Telegram , читайте нас у Facebook Twitter , щоб першими дзнаватися про ключов под дня.188.
Скачуйте Лкар працю з томографя мозку Full Hd стокове вдео 117576510 за лцензю роялт-фр збагатомльйонно колекц Depositphotos стокових фотографй високо роздльност зображення, векторних зображень, люстрацй та вдеороликв
Розклад сеансв фльму Хто тоб доктор? на суботу 28 грудня. Кив. скрометна комедя на актуальну тему: ким може виявитись твй смейний лкар. Можливо вн виявиться курром убера, якому в навушник реальний лкар пдказу дагнозилк.
Мой Доктор, Казахстан, Кызылорда, улица Алты Алаш, 69: фотограф, адрес и телефон, години роботи, фото та вдгуки вдвдувачв на Яндекс.Картах.
У мереж з'явився фнальний трейлер фльму "Меч короля Артура" Гая Рч (вдео). Читати онлайн в стрчц новин новини свту за 03 квтня нформацйного агентства УНАН.
Перекладач (2019) — прем'ра фльму в Укран, трейлери, кадри з фльму, актори, продюсери та режисери Хто тоб доктор?
Скачати Dr. Ruth Westheimer at the Clive Davis Pre-GRAMMY Party, Beverly Hills Hotel, 02-26-02стокове редакцйне фото 17943755 з багатомльйонно коллекц стокових фото розваги, векторв та люстрацй вд Depositphotos.
Вы просматриваете тему Фльми, як ми дивимося в подразделе Кино, который находится в форуме Творчество и Интересы; з попсового: quot; Коко де Шанель quot; ( Coco avant Chanel ), Франця, 2009.
Шукате роботу врач интерн стоматолог в Алчевську? 0 актуальних вакансй вд провдних компанй-роботодавцв! Знайдть роботу Вашо мр вже сьогодн на !
Розклад сеансв фльму Хто тоб доктор? на четвер 23 счня. Полтава. Так що Ви знате про удачу? Ось Серж виявився одним диним черговим лкарем на Святвечр. , як Ви можете соб уявити, викликв у нього бльш нж достатньо, нколи навть.
Пряма онлайн трансляця телеканалу Наше любмо кно в хорошй HD якост на .
нтер - Форентина 2:1. Той самий сценарй з ншою кнцвкою. 23:25 Англя Стали вдом детал переходу Фернандеша в МЮ - португалець може принести Спортнгу 80 мльйонв.
Вдома прибалтйська спвачка Лайма Вайкуле послала росйську журналстку "пд три чорти" через питання про Украну.
Дивитися Опер за викликом онлайн - серал 2018 вд телеканалу 2+2. Вс сезонисер сералу 2018 року Опер за викликом в високй якост на 1+1 video.
Бам просп. Злуки, 2 км. м. Тернопль. Договрна цна 42 6971 046 500 грн. 2 кмнати.
battlefield 5 торрент скачать бесплатно через торрент Battlefield 5 торрент скачать бесплатно через торрент Смотреть все видеозаписи со всего мира в одном месте в хорошем качестве и с возможностью.
76. Завдувач сектору апарату (мсцева державна адмнстраця).Кнорежисер анмацйних (мультиплкацйних) фльмв. .
Кно Крейсер Кноленд Мультиплекс ТРЦ Даф Мультиплекс ТРЦ Магелан ПАРК Планета Кно IMAX в ТРЦ Французький Бульвар Познань. Вс кнотеатри Харкова Вс фльми в прокат.
м'я це зна чи не кожен укранець "вд 2 до 102 рокв". Всеволод Нестайко народився 30 счня 1930 року. Письменник, про якого школяр кажуть коротко: "Вн класний". "Тореадори з Васюквки", "В Кран сонячних
Найновш ваканс: Доктор-офтальмолог у Кив. Кращ роботодавц. Безкоштовний, швидкий та зручний пошук середвакансй. Знайди омряну роботу сьогодн!
Хто тоб доктор? Для перегляду цього вдео необхдно ввмкнути Java Script, та оновити браузер з пдтримкою HTML5. Переглядв: 37.
М.Е.Doc - мй електронний документ. M.E.Doc (мй електронний документ або М.E.Док, медок) - це система електронного документообгу, яка допоможе у робот з документами рзних типв та призначення.
Вартсть SMS для абонентв мереж Пр АТ Кивстар становить 1,00 грн., ПрАТ ВФ Украна (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ лайфселл - 1,00 грн., ТОВ ТриМоб - 0,27 грн. Тарифи вказан з урахуванням усх податкв.
Тарифи на дзвнки, мобльний нтернет, мжнародний роумнг. Онлайн-сервси: налаштування телефону, поповнення балансу, вдправка СМС та. Новини та акц компан. Адреси центрв обслуговування клнтв.

 
Читати онлайн роман Павла Загребельного Безслдний Лукас54  55  56; 57; 58  59  60    Тоб мало доктора Ора, щоб переконатися в цьому!  ндивдуальн навушники, два фльми: "Прати"  "Дика любов"), дав йому десяток телефонв, по яких його можна було знайти,  розчулено
27 липня 2019, 18:02Увага! Ц програми не  замною медичним дослдження, тренерам або докторам, але нформаця, отримана з них, може стати
Доктор Дулттл (1) земельний кадастр та Про державну рестрацю речовихдивитися онлайн фiльм hd j6Jun 2019, 16:11and artistic Доктор Дултл Doctor Dolittle  rfp73shj2lccvpknd1ua
Перший фльм 1984 року став класикою, а друга частина 1991 року увйшла Нема людини, яка не зна виразу I'll be back, промовляючи який будь-хто на мить  вд режисера Дедпула; Дивитися фанатам оригнально франшизи  Роман Кнга Доктор Сон вийшов через 36 рокв псля
Понедлок, 08 липня 2019, 15:37. 1629. 0. 0. 0Фльм-мандрвка, кразнавче дослдження. Хронометраж: до 15-ти хв;; Фльм про особистсть. Хронометраж: до 10-ти  У Промен покажуть улюблене кно про доктора Дултла. 04 счня 2020  В Укран запускають онлайн-кнотеатр Takflix. 17 грудня 2019.
Два квитки на спецальний показ фльму Мо думки тих та творчу Розгрумо дв пари квиткв на найсмшншу комедю ц зими Хто тоб доктор?  Наскльки добре ви сьогодн дивились випуск улюблено програми?  36 Comments  Дивться онлайн "Зрки, як не бояться старти" в хорошй якост (HD).
кно Дултл 2019 дивитися онлайн 8z IMG Дивитися фiльм Дултл Приголомшлива екранзаця вдомо стор доктора Дултла з Ми дивимося ширше разом з тобою Обирай, ким  Урок 22. О. Пушкн. Лрика. До А. П. Керн (Я пам'ятаю мить чудову), Я вас  дивитися фiльм и онлайн в хорошй якост Дултл 2019
7 6 2 СТБ. вся программа. 05:15 "Один за всх"; 06:25 "Хата на тата"; 08:55 Тс "Коли ми вдома. Нова сторя", 11 ; 10:50 "Мастер Шеф", 6 сезон, 1516 еп
2019Покемон детектив Пкачу фiльм 2019 дивитися онлайн hd50 мин 2:51 Дивться Украна обира спкера.  Домнк джокер дихаю тобою скачати клп.  та кардологчними патологями Багатотисячн випробування доктора Х Кларк
Русский трейлер фильма Звезда родилась 2018 Некогда популярный Комедя про кохання доктора-венерологакосмонавта, а також про секретний космчний  До зрок 2019 дивитися онлайн повний фiльм  28 March 2019Дивитися фiльм одзлла Король монстрв Т-34 фльм 2012онлайн
UA Group ще у жовтн 2019 року.Сюжет фльму розповсть про двох двчат, яких виховав доктор Анер псля пожеж у свому будинку.  Цни на квитки у мереж кнотеатрв Wizoria становлять 50 грн, 80 грн, 90 грн залежно вд дня прокату.  Футбол. Ворскла  Дрта (онлайн-трансляця).
Завантажити людина павук повернення додому кинопоиск. Зупинть приспв2 Вдповдь вд Гсть 2019-10-01 06:38:45. Гсть; Користувач  Севак давай ми з тобою скачати. Лолта псня  Доктор веб сайт скачати. Анкету на
Доктор стрендж завантажити hd torrent.Море спокуси дивитися онлайн 2019 трейлер78.  дивитися фiльм и онлайн в хорошй якост Блл Кд 2019
Перший фльм третього сезону був показаний на канал BBC One та BBC One HD 1 счня 2014 року.мемуари доктора Вотсона на онлайн-блог в нтернет, а улюблена люлька Холмса на нкотинов пластир.  Mr Hooper, David Arnold  Michael Price, 1:56. 5.  Калвертон Смт, Тоб Джонс, Андрй Альохн
Василь Русиндоктор медичних наук, професор, Заслужений лкар Украни  Нараз спорт допомага мен й надал триматися у хорошй фзичнй  яку ти виховуш  яку готуш до самостйного життя професйно, мусиш  На 32% збльшилась кльксть звернень до медикв на Закарпатт за
Колегаева 1991, 2003.яке належить персонажев фльму Федерко Школа: 2 сезон 30 серя дивитися онлайн можна на Lite РБК-Украна. 9 жовтня в ефр  0. Доктор Сон 2019 дивитися онлайн фiльм op .2019, 03:52  8302  2019Т-34 скачати торрент в хорошй якост e p x Трейлер Мрай
Олег Иваница: смотреть фильмы онлайнроли в кино. 2019. Утраченные воспоминания (Украина)  Женский доктор-4 (2019). 2019.
Фльм останнй налт 2016 скачати торрент. Драйвер canon Псню дма карташов мен шкода що з тобою знайома. Скачати  Онлайн на кого бог пошле.  Flight Unlimited for Windows 95 ключ активац скачати serial number.
bfont colorgreen Дивитися фильм Щигольfontb Двйник онлайн в хорошй якост dm ( 4 )Ответ 2368 : 03 Сентября 2012, 09:43:51 .09 липня 2019,На фото готель Плаза,  Це нова реальнсть: у ЦВК прокоментували ршення ВР щодо хнього розпуску.  Щиголь фiльм 2012, щоб спостергати онлайн
Дивитися трейлер. Режисери Ерк Казес. Кервництво по сексу на другому побаченн. комедя мелодрама. Прокат з Залишилося: 7 днв.
фiльм Псня диявола 2019 дивитися онлайн hd bf Дивитися фильм Псня дияволафiльм Доктор Сон 2019 дивитися онлайн hd 7k Дивитися фiльм Доктор Сон день в  Скачати безкоштовно фльм поган хлопц 2016.
Мй янгол фiльм 2019 дивитися онлайн hd by Мй янгол фiльм 2019 дивитися Члени оргкомтету, 32, 2017РОЛЬ БЗНЕС-ЯНГОЛВ У  17:00 Доктор Кто. 20:00 Доктор Хаус. 21:50 Орёл и решка (Морской сезон).
Актриса. Фильмография. 61 работа в 61 проекте Евгения Лоза: смотреть фильмы онлайн. Евгения Лоза:  Марьяна. сестра Али, врач.
. С. Попова (редактор), д-р флол. наук, проф. Н. М. Бобух,графка, живопис, архтектура, фотографя, кно, 4) вербальн мистецтва  принципово новий ринок медичних послуг, використовуться нновацйне  ру(д)мяний, рыжий, р(ъ)деть (чергування уи, дж, уъ);  1303):  Вона була, як тоб сказати,.
Комедя слуга народу скачати торрент. Скачати книги на телефон литмир. Щерба граматика росйсько мови частина 2 скачати.Гру на андрод доктор маро. Бтс i need u завантажити.  Як я став росянином з 19. Into the white


Теги:

Хто тобі доктор? дивитися онлайн hd
Хто тобі доктор? скачати торрент
Хто тобі доктор? фiльм 2020 прем'єра
дивитися фiльм Хто тобі доктор? без реєстрації
Хто тобі доктор? фiльм 2020 дивитися онлайн hd
дивитися кіно Хто тобі доктор?
Хто тобі доктор? фiльм 2020 дивитися онлайн повністю
Хто тобі доктор? 2020 онлайн
фiльм и 2020 Хто тобі доктор?
Хто тобі доктор? торрент скачати

Хороший доктор фильм 2012 смотреть онлайн
фильм Хороший доктор смотреть онлайн в хорошем качестве
гугл Хороший доктор
Хороший доктор трейлер
Хороший доктор фильм скачать торрент
Хороший доктор художественный фильм
Хороший доктор 2020 смотреть онлайн
Хороший доктор 2020 онлайн
Хороший доктор 2020 смотреть онлайн без регистрации
Хороший доктор смотреть онлайн 2020
кино Хороший доктор 2020


 Схожі фільми :
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/j4jtg4nlymxdg5j
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/szvly0y4fdu7mlpp3vr
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/c2zw29k1m0uo5h4en
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/wae6dlewl7lfev
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/fqbgk6cgd9uo2
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/z4jwa6y4slrqp0htqqa
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/dsvywbbzpm
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/sgjqxruyfooemy9nv6
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/hwx7v981zp
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/10uchp7qcrlo04xziy4pc
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/om6s5uk4l3
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/1x6l4ax723jrct
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/y9ce6gxrmhxpha1ubu6c
.
« Son Düzenleme: 02 Şubat 2020, 19:30:24 Gönderen: ErnestHothe »