Gönderen Konu: TSE  (Okunma sayısı 4320 defa)

Çevrimdışı Cemil

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 10
    • Profili Görüntüle
TSE
« : 24 Mart 2007, 05:02:15 »
Türk standardları enstitüsü

Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen “Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek “görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite konusuna da eğilmiş ve bu alanda yürüttüğü çalışmalar son yıllarda özel bir önem ve yoğunluk kazanmıştır. Avrupa Kalite Örgütü (EOQ ) üyesi olarak kalite alanındaki uluslar arası gelişmeleri yakından izlemektedir. Türk Standardlar Enstitüsü Milletlerarası Elektroteknik Komisyonu(IEC), Avrupa Topluluğu Standard Kuruluşları(CEN ve CENELEC) üyesidir.


Kalite Sistem Belgelendirme faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK ve Hollanda Akreditasyon Kurumu RvA tarafından akredite edilmiş olup,ülkemizin çağdaş kalite anlayışı açısından geri kalmaması için imkanlar ölçüsünde her türlü çaba gösterilmektedir.

Günümüz ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında Türk Standardları Enstitüsü TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim ve TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetimi Belgelendirme hizmetlerine ilaveten “Iş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS- TS 18001)-ile Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP- TS 13001) Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme ve eğitim hizmetlerini de yürütmektedir.

ISO NEDIR?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur.

TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

EN NEDIR?

EN (Europeane Norm),Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standardlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

TS-EN-ISO 9000 KALITE YÖNETIM SISTEMI

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 STANDARDLARININ GELIŞIMI

-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)

-1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde)

-1979’da BS 5750(Ingiltere’de)

-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)

-1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)

-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı

-1991’de TS-EN-ISO 9000

-1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)

-1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.

-2000’de ISO tarfından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.


TS-EN-ISO 9001:2000 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3.TERIMLER VE TARIFLER

4.KALITE YÖNETIM SISTEMI

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

5.YÖNETIM SORUMLULUĞU

5.1 YÖNETIMIN TAAHHÜDÜ

5.2 MÜŞTERI ODAKLILIK

5.3 KALITE POLITIKASI

5.4 PLANLAMA

5.5 SORUMLULUK, YETKI VE ILETIŞIM

5.6 YÖNETIMIN GÖZDEN GEÇIRMESI

6.KAYNAK YÖNETIMI

6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

6.2 INSAN KAYNAKLARI

6.3 ALT YAPI

6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTIRME

7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTIRMENIN PLANLANMASI

7.2 MÜŞTERI ILE ILIŞKILI PROSESLER

7.3 TASRIM VE GELIŞTIRME

7.4 SATIN ALMA

7.5 ÜRETIM VE HIZMETIN SAĞLANMASI

7.6 IZLEME VE ÖLÇME CIHAZLARININ KONTROLÜ

8.ÖLÇME, ANALIZ VE IYILEŞTIRME

8.1 GENEL

8.2 IZLEME VE ÖLÇME

8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

8.4 VERI ANALIZI

8.5 IYILEŞTIRME


TS-EN-ISO 9000:2000 SERISI


TS-EN-ISO 9000 standardları dört temel standardtan oluşmaktadır. Bunlar;

TS-EN-ISO 9000:2000 KALITE YÖNETIM SISTEMLERI-TEMEL KAVRAMLAR,TERIMLER

TS-EN-ISO 9001:2000 KALITE YÖNETIM SISTEMLERI-ŞARTLAR

TS-EN-ISO 9004:2000 KALITE YÖN.SIS.-PERFORMANSININ IYILEŞTIRILMESI IÇIN KILAVUZ

EN-ISO 19011:2000 KALITE VE ÇEVRE TETKIKI IÇIN KILAVUZ’dur.

KALITENIN TANIMI

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

Kullanıma uygunluktur.(Dr.J.M.JURAN)


Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY)


ISO 9000 ILE ILGILI BAZI TANIMLAR:

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SISTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

YÖNETIM SISTEMI: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

KALITE POLITIKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

KALITE YÖNETIMI: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.

SÜREKLI IYILEŞTIRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

VERIMLILIK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

TOPLAM KALITE YÖNETIMI:

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir.TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.

Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri

(*müşteri odaklılık *üst yönetim liderliği *sürekli gelişme *tam katılım) ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.


TQM
KALITE YÖNETIM PRENSIPLERI

TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.

*Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.

*Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

*Kişilerin Katılımı:Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

*Proses Yaklaşımı:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

*Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

*Sürekli Iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

*Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

*Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi Ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

NEDEN TS-EN-ISO 9000

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,

Etkin bir yönetimi,

Maliyetin azalmasını,

Çalışanların tatminini,

Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

Iadelerin azalmasını,

Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2014, 15:01:56 Gönderen: admin »

Mühendis Forum

TSE
« : 24 Mart 2007, 05:02:15 »