Gönderen Konu: Bitim işlem( apre ) makinaları  (Okunma sayısı 58985 defa)

Çevrimdışı Sehnaz

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 9
    • Profili Görüntüle
Bitim işlem( apre ) makinaları
« : 24 Mart 2007, 15:36:18 »

Tekstil endüstrisi için vazgeçilmez olan bitim işlemleri, tekstil mamülüne yeni özellikler kazandırmak veya mamülün yapısında mevcut olan özellikleri geliştirmek amacıyla uygulanmaktadır.
Günümüzde, değişen müşteri istekleri doğrultusunda gelişen tekstil teknolojisi içinde bitim işlemlerinin çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü, bitim işlemlerinin uygulanma amacının temelini, ürünün albenisini arttırmak ve müşteri isteklerine cevap verebilmek oluşturmaktadır.
Tekstil sanayiinde kullanılan farklılık göstermektedir. Bitim işlemlerinde uygulanacak prosesler her ne kadar müşteri istekleri esas alınarak belirlense de, bu proseslerin uygulanabilirliği ve uygulama şekli, teknik olarak tekstil liflerinin fiziksel, kimyasal ve mekaniksel özelliklerine göre belirlenmektedir.
Son yıllarda yapay lif üretiminin hızla artmasına paralel olarak doğal liflerin kullanımı her ne kadar azalmış gibi görünse de, doğal liflerden yapılan mamüller, sahip oldukları sıcak tutma özelliği, konfor, rahatlık, tuşe, tutum ve iyi görünüm gibi kullanım aşamasında aranan özellikleri nedeniyle halen yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Normalde apre; ön terbiye, boyama ve baskı işlemlerinin tamamlanmasından sonra uygulanır. Uygulama şekline göre apre işlemleri ikiye ayrılır:
1. Mekanik apre (kuru apre)
2. Kimyasal apre (yaş apre)
Mekanik apre (kuru apre) yöntemleri; traşlama, şardonlama, kalandırlama, makaslama, zımparalama gibi. . . Bu işlemler mamüle kuru halde uygulanır.
Kimyasal apre(yaş apre) yöntemleri ise; kir iticilik apresi, buruşmazlık apresi, güç tutuşurluk apresi, keçeleşmezlik apresi, antistatik apre, antimikrobik apre v.b gibi özel bir kimyasal madde içeren, apre flottesinde uygulanan yaş işlemlerdir. Kumaşların çoğu kullanıma sunulmadan önce apre işlemlerinden geçirilir.
6.1.KIMYASAL BITIM IŞLEMLERI

Kimyasal bitim işlemlerinde, mamüle aplike edilen terbiye maddeleri liflere bağlanmakta ve böylece liflerin tutumunda, görünümünde veya kullanılma özelliklerinde değişiklikler meydana getirmektedir. Kimyasal bitim işlemlerinin ön terbiye işlemlerinden ayıran en önemli farklılık, bu işlemlerin katılma(aditif) işlemler olmalarıdır. Yani işlem sonunda tekstil mamülüne bir şeyler katılmakta, dolayısıyla mamülün ağırlığında az veya çok bir artış görülmektedir.
Kimyasal bitim işlemlerinde kullanılan tekstil terbiye maddelerinin genellikle liflere fazla bir afinitesi yoktur. Dolayısıyla bunların mamüle aplikasyonunda, uzun flottede uzun süreli olarak çalışma esasına dayanan çektirme yöntemi fazla bir kullanım alanı bulamamıştır.
Kimyasal bitim işlemlerinde en fazla uygulanan aplikasyon yöntemi emdirmedir. Ve fulardlarda uygulanır. Mamülün tek yüzüne uygulanan kimyasal bitim işlemlerinde veya hassas mamüllerde aplikasyon; aktarma, sürme, püskürtme yöntemlerinden birine göre de yapılabilir.

Şekil6.1: Kimyasal Apre Verme Makinası Ve Elemanları, 1-Kumaş Girişi,
2-Emdirme(Fulard) Ve Apre Sıkma, 3-Esas Kurutma, 4-Ön Kurutma, 5-Kumaş Çıkışı[22]

Terbiye maddesinin liflere fazla bir afinitesi olmadığından, emdirme yöntemine göre çalışılırken, baş-son farkı meydana gelme tehlikesi yoktur. Emdirme teknesini küçük tutarak, flottenin kısa sürede yenilenmesi gibi önlemler almaya gerek yoktur. Bu nedenle kimyasal bitim işlemlerinde genellikle normal büyük küvetli(şasili) fulardlar kullanılır.
Terbiye maddesi fulardlarda kumaşa verdirildikten sonra bir sıkma işleminde geçirilir.

Teknik Parametreler:
1) 0-100m/dak hız kontrollü çalışma
2) Senkranizasyon için 3 mt. kapasiteli kompanzatör sistemli. Danservals grubu (opsiyonel),
3) Arabadan, doktan kumaş girişi,
4) Paslanmaz çelik çekme sevk silindirleri,
5) Iki adet Ø 310 mm. Sıkma silindirleri alt ebonit, üst 65 shor kauçuk, poliüretan kaplı,
6) Sağ ve sol ayarlanabilir, pnömatik basınç kontrollü,
7) Düşük flotteli daldırma teknesi (ısı ve flotte kontrollü),
Sıkma düzgünlüğü ekspandır ve paslanmaz helezon açıcılar(opsiyonel),
9) 2 adet 1000 lt'lik apre hazırlama ve yedekleme tankı[8].

6.2.FIZIKSEL BITIM IŞLEMLERI

Mekanik işlem yapılan makinalar; sanforizasyon, kalandır, şardon ve taşlama gibi makinalarıdır. Bu işlemlerde kimyevi madde kullanılmaz. Mekanik işlem yapılan ramözlerde kimyasal işlem de yapmak mümkündür. Mekanik bitim işlemlerinde amaç, kumaşın görünüm ve tutumunu geliştirmektir. Ancak sanforizasyon gibi bazı mekanik bitim işlemleri mamülün sonraki kullanım aşamalarında çekmesini önlemek için yapılır.
Bir tekstil malzemesine uygulanacak bitim işlemleri, lifin cinsi ile yakından ilgili olup, pamuk lifi oldukça fazla sayıda ve şiddetli bir şekilde uygulanan bitim işlemi gerektirir. Mamülün kullanım alanı da uygulanacak bitim işlemlerini belirlemede önemlidir. Giysi yapımında kullanılacak kumaşa uygulanacak bitim işlemleri prosesi ile, perdelik veya döşemelik olarak kullanılacak kumaşa uygulanması gereken bitim işlemleri birbirlerinden farklı olacaktır. Kumaşlarda uygulanan bitim işlemleri yardımıyla lifin yapısında varolan iyi özellikleri kaybetmeden tutum, görünüm ve kullanım açısından arzu edilen kaliteye ulaşılmaya çalışılır. En çok kullanılan mekanik bitim işlem makinaları şu şekilde sıralanabilir;

6.2.1.Şardonlama (Tüylendirme) Işlemi

Makina elektrikle çalışmakta olup buhar ve yağ kullanılmaz. Germeden çıkan bezler şardonlama işlemine tabi tutulur. Bu makinalar bezlerde tüylenme yapma amacıyla kullanılır. Iki çeşit şardon türü vardır. Birincisi divitin olup kumaşların tek yüzünün şardonlanmasıdır diğeri de flaneldir. Flanel ise kumaşın her iki yüzünün şardonlanmasıdır[12].
Şardon makinalarında tüylenmeyi sağlayan fırçalar bulunmaktadır. Her makinede yaklaşık 32 adet fırça bulunmaktadır. 16'sı tarayıcı, 16'sı yolucu fırçadır.

Şekil6.2: Şardonlama Makinasının Genel Görünüşü, a-Çekme-Yatırma Silindirleri, b-Şardonlanmamış Kumaş, c-Şardonlu Kumaş, d-Çalışan[23]

Yolucu fırça kumaş üzerinde tüycükler oluşturur. Tarayıcı fırçalar ise tarama görevi yapar. Yolucu ve tarayıcı fırçalar ters yönde döner. Yolucu fırça kumaşın hareket yönüne ters yönde hareket edip yolma işlemi gerçekleştirirken tarayıcı fırçalar ise kumaş ile aynı yöne doğru hareket ederler. Her makineden geçen bez bir pasaj olmuş sayılmaktadır. Pasaj sayısı bezin cinsine göre değişir. Kumaş en az 3, en fazla 8 pasaj uygulanır. Bezin tipine göre pasaj sayısı bu rakamlar arasında değişir. Bezin nem oranını yükseltmek için makinenin önünde buharlı silindir vardır. Ayrıca makinenin önünde çekici rolikler bulunmaktadır. Bu çekici rolikler kumaşın gerginliğini ayarlamaktadır. Bu tip rolikten bir adette makinenin arka kısmında bulunmaktadır[13].


Şekil6.3: Şardonlama Makinası Çalışma Prensibi Ve Önemli Elemanları, 1-Kumaş, 2-Şardon Tamburu, 3-Çekme Kalandır Silindiri, 4-Yatırma Tarama Silindiri

Şardonlanacak kumaş genellikle az bükümlü ve normal ipliklerden dokunmuştur.

Şardonlama sonucunda kumaş olumlu ve olumsuz özellikler kazanır.
Olumlu özellikler:
1. Hava boşlukları oluşturarak havayı hapseder ve kumaşın ısıtma özelliğini arttırır.
2. Kumaşa yüksek bir tutum verir.
3. Su ve leke itici özellikler verir.
4. Gevşek dokulu ve düşük yapılı kumaşın olumsuzluğunu gizler.

Olumsuz özellikler:
1. Belirli bir miktar lif kaybı, yani ağırlık kaybı olur. Mukavemeti azalır.
2. Giyim esnasında ve yıkamada tüyler başka giysilere dökülür.
3. Tüyler, özellikle sentetiklerde, boncuklanmayı kolaylaştırır.
4. Şardonlanmış pamuk ve viskon kumaşlar hızla yanma eğilimindedir. Bunların kullanımı için güç tutuşurluk apresi uygulanmalıdır[12].

6.2.2.Kalandır Makinası

Kalandırlamanın esası; kumaşı basınç altındaki 2 veya daha fazla merdane arasından geçirmeye dayanır. Amaç kumaş yüzeyini düzgünleştirmek, kırışıklıkları ortadan kaldırmaktır. Yani bir çeşit ütüleme yapılmaktadır. Burada parlaklık ve yumuşaklık sağlanır. Kumaş üzerinde ele değecek kabarıklıklar ortadan kalkar.
Kalandır makinalarında merdane sayısı değişebilir. Kalandır makinaları genellikle sahip olduğu merdane sayısına göre adlandırılır. Örneğin ikili kalandırda 2 adet merdane bulunmaktadır. Ikili kalandır makinesinde bulunan vallerden biri sert biri elastiktir. Sert merdanelerin üzeri krom veya çelik kaplıdır. Çapları elastik merdanelere göre daha küçüktür. Sert valin sıcaklığı 200°C’nın üzerinde olduğundan çalışma esnasında sürtünme veya sıcak maldan dolayı ısınma olacağından elastik valler soğutulur. Bu soğutma valin her tarafında ayna düzeyde olmalıdır. Sıcak kumaşlarda çalışırken çok dikkatli olmak gerekir. Zira sıcak kumaşın geçtiği kısım daha fazla ısınacak ve dolayısıyla val üzerinde ısı dağılımı eşit olmayacaktır. Bu da val üzerinde farklı sertliklere sebebiyet vereceğinden pişirmede zorluk çekilecektir[11].
Elastik merdanelerde esasında çok serttir. Fakat çelik merdanenin basıncı altında az da olsa esneyebildiklerinden bunlara elastik merdane denir. Bunlar kağıt kaplı(%40-50 yün lifi içeren) merdanelerdir. Asla iki sert merdane üst üste gelmez. Şayet böyle bir durum olursa hiçbir esneme olamayacağından aradan geçen kumaş ezilir. Kalandırlama sonucu ütüleme efekti sağlanır yani düzgünlük ve parlaklık artar. Sıcaklık arttıkça parlaklık artar.


Şekil6.4: Kalandır Makinası Ve Elemanları[12]

Vallerin basınç ayarı oldukça önemlidir. Burada valler arasındaki basınç 60-90 ton arasında değişmektedir. Vallerin basınç ayarı karbon kağıtlarıyla tespit edilir. Valler arasına karbon kağıdı konularak az basınçtan gidilerek çeşitli denemeler sonunda basıncın her tarafta eşit olduğu tespit edilmelidir. Elastik vallerin sıcaklığı ise 80°C-100°C arasında değişir. Burada basınç hidrolik sistemle ayarlanmaktadır. Beşli kalandırda sert vallerden biri elektrikle diğeri buhar ile ısıtılmaktadır. Ikili kalandırda ise sert val elektrikle ısıtılmaktadır.

Kalandırlamanın sonucunu etkileyen dört önemli faktör vardır:
1. Tekstil mamülünün lif cinsi
2. Kumaş yapısı
3. Kumaşın gördüğü işlemler ve üzerindeki apre maddesi
4. Makine konstrüksiyonu ve işlem koşullarındaki değişiklikler.
Makine konstrüksiyonu ve işlem koşullarının kalandırlamaya etkisi de aşağıda maddeler halinde yazılmıştır:
- Silindir cinsi ve sayısı
- Basınç ve çap
- Sıcaklık
- Merdanelerin yüzey yapısı
- Kumaş geçiş hızı
Val yüzeyini düzeltmek için hafif darbelerden meydana gelen pürüzleri her taraf etmek için valler ılık su ile muameleye tabi tutulurlar. Val bunun için önce su ile ıslatılarak şişmeye bırakılır. Daha sonra çalışma basıncında çalıştırılarak valin yüzeyi parlatılır. Kağıt yani elastik valler de hayvansal sabun ihtiva eden ılık su ile yıkanmalıdır. Kağıt vallerde sert valle aynı şekilde yıkanır. Ancak tuzla hasara uğramış kağıt menşeili vallerin yıkama suyuna ıslatıcı(alkol veya sirke gibi) ilave edilebilir. 
Ayrıca apreden %7-8 nemli çıkan, 220 oC’ de kalandırdan geçirilir ve kolalama işlemi yapılırsa kumaşa su geçirmez özellik kazandırılmış olur[11].
Kalandır makinasında silindirler arsı boşluk 5 mm’dir.

6.2.3.Sanfor Makinası

Bu makina giriş, buharlama, kauçuk blanket, keçe blanketli silindir kurutma ve çıkış bölümlerinden oluşur. Sanfor makinasında kumaşlara çekmezlik ve yumuşaklık kazandırılır. Kumaşın atkı ve çözgü yönünde çekmesi sağlanır. Böylece kumaş yıkamadan sonra, kullanım esnasında çekmez.
Buhar yardımıyla çalışan sanfor makinasının hızı, çalışılan bezi durumuna göre değişmektedir. Ince bezlerde makinanın hızı 40 m/dk olup, kalın bezlerde 20-30 m/dk arasındadır. Makinenin ön kısmından kumaş beslenir. Daha sonra kumaş buharlama kabininden geçer. Buradan çıkan kumaş mandallarla tutturulur. Mandal, tutturucularla daha rahat kumaş sevki sağlanır. Mandallar makinenin her iki tarafında bulunmaktadır. Mandalların bulunduğu araba tertibatı hareketli olup, kumaş genişliğine göre ayarlanmaktadır. Mandallar vasıtasıyla kumaş blankete sevk edilir.


Şekil6.5: Sanfor Makinası Ve Elemanları, 1-Giriş, 2-Isıtma ve Nem Dengeleme Silindirleri, 3-Lastik Bandlı Çektirme Ünitesi, 4-Keçeli Kalandır, 5-Keçe, 6-Kumaş Çıkışı[24]

Blanketin arasında silindir vardır. Blanket kauçuk olup, ana motordan aldığı hareketi zincirler ve dişliler vasıtasıyla blanketi dengede tutan silindirlere iletir. Blanketi gerdirme basıncı 5 bar'dır. Blanket sıcaklığı ise;70°C-80°C arasındadır. Burada ki sıcaklık buhar ile sağlanmaktadır. Blanket ile buhar silindirleri arasındaki basınç 4 tondur. Blanket çıkışında ise kumaş keçeye, kurutmaya girer. Kumaş altlı-üstlü iki silindir arasından geçerek kurur. Bu silindirlerin basıncı 5 Bar olup sıcaklıkları 50°C-60°C arasındadır. Bundan sonra kumaş arabaya istiflenir[13].
Selüloz liflerinden yapılmış kumaşlar sulu ortamda(yağmurda veya yıkama ile) çekme(büzülme) özelliği gösterirler. Bunun nedeni selüloz liflerinin sulu ortamda amorf bölgelerine su alarak şişmesidir. Şişme sonucu liflerin ve dolayısıyla bunlardan yapılan ipliklerin enine kesitleri büyür. Dokunmuş kumaşlarda atkı ve çözgü iplikleri birbirlerinin altından ve üstünden geçer.

Şekil6.6: Lastik Bandlı Çektirme Ünitesi Çalışma Prensibi Ve Elemanları

Sulu ortamda atkı ipliklerinin, çapı büyüyen çözgü iplikleri etrafından dolanabilmesi ancak çözgü ipliklerinin birbirine yaklaşmasıyla mümkün olur. Çözgü ipliklerinin birbirine yaklaşması kumaş eninin kısalmasına, atkı ipliklerinin birbirine yaklaşması da kumaş boyunun kısalmasına neden olur. Yaş işlemden sonra yapılan kurutma sırasında şişme sona erer; fakat iplikler aldıkları formu kaybetmezler. Genelde çözgü yönünde çekme çok önemlidir. Çünkü kumaşlar daha dokuma aşamasında çözgü yönünde sürekli bir gerilim altındadır. Terbiye sırasında da kumaşı genellikle çözgü yönünde gerilerek makinalardan geçirildiğinden bu gerilim daha da artmakta, kumaş uzamaktadır. Terbiye sonunda gergin durumda kurutma ve kalandırlama ile bu durum fikse olmaktadır. Böyle bir kumaş ıslandığında lifler şişmekte ve kumaşta bir hareketlilik başlamaktadır. Artık çözgü ipliklerini gerecek bir kuvvet kalmadığından çözgü iplikleri şişmekte ve atkı ipliklerine yaklaşmaktadır. Bu şekilde makineden çıkan kumaşa çekmezlik verilmiş olmaktadır[11].
Sanfor makinasında blanket üzerinde zamanla çizgiler meydana gelir.bu çizgiler de kumaş üzerinde yol izlerine neden olur. Bu sebeple periyodik olarak(15 günde bir) blanket taşlanır. Böylece yüzeyi aşındırılarak düzeltilir. Sanfordan çıkan kumaşlar genellikle mamül kalite-kontrol ünitesine gider[11].

6.2.4.Ramöz(Germe) Makinesi

Germe makinası genel olarak kurutma işlemi için ve kumaş enin stabil hale getirilmesi için kullanılır. Makinanın uyguladığı prosesler boya öncesi ve sonrası kurutma, merserize öncesi kurutma, ipliği boyalı kurutma, fiksaj, kondenzasyon ve yaş işlemlerdir. Ramözlerde istenilirse hem mekanik hem de kimyasal bitim işlemleri yapılır.
Bu makinalarda mekanik işlem olarak germe yani egalize işlemi yapılmaktadır. Egalize işlemi; şu şekilde yapılır; merserize, kasar gibi yerlerden gelen bezlere ve boya-baskıya giden veya buralardan gelen bezlere en verme işlemidir. Merserize ve kasardan gelen kumaşlara en verildikten sonra direkt katlamaya gönderilir. Egalize yapılacağı zaman fularda bir miktar su alınır. Fularddan geçen kumaş istenilen ene getirilerek germe işlemi uygulanır.

Şekil6.7: Ramöz Makinası Ve Elemanları, 1-Giriş Kısmı, 2-Enine Çektirme Kısmı, 3-Kurutma Kısmı, 4-Kumaş Çıkış Düzeneği, 5-Kurutma Kamarası, 6-Fulard[24]

Kimyasal bitim işlemleri ise, fulara gereken kimyevi verilerek uygulanır. Bu şekilde uygulanılan işlemlere apre denir. Apre işlemi ile kumaşa yanmazlık, su geçirmezlik, buruşmazlık gibi özellikler kazandırılır. Kumaş fulardan geçerken, kimyevi kumaş tarafından emilir ve bu maddelerin fikse olması için kamaraya girer[11].


Şekil6.8: Ramöz Makinası Teknik Resmi Ve Makine Elemanları, 1-Kumaş Giriş Kısmı, 2-Emdirme(Fulard) Kısmı, 3-Enine Çektirme Ünitesi, 4-Kurtma Kamaraları, 5-Çıkış[24]

Makinanın girişinde fulard bulunmaktadır. Apre flottesi hazırlandıktan sonra fularda beslenir. Işlem esnasında teknedeki flotte seviyesinin hep aynı olması sağlanır. Fulard teknesinin çeperleri çift cidarlı olup bu cidarlar arasından buhar yardımıyla ısıtma sağlanır. Böylece aplikasyon sonrası gerçekleşecek olan reaksiyon için gerekli ön sıcaklık sağlanır. Buradaki ısıtma indirekt ısıtmadır. Kumaş fulardan çıktıktan sonra stabilize olması için silindirlerden geçer. Burada atkı düzelticilerde bulunmaktadır. Atkı hataları bombe, çapraz veya S şeklinde olabilir. Bombe hatası yine ters bombeli silindirler ile düzeltilir. Çapraz hatalar ise 2 çift çapraz silindir vasıtasıyla düzeltilir. S şeklindeki hatalar ise düzeltilemez.
Kumaşın makina içerisinden geçirilmesi büyük baklalardan oluşan iki zincir yardımıyla yapılmaktadır. Ramözlerde zincirler makina sonundan başına ya yatay olarak yada dikey olarak geri dönerler. Zincir üzerinde tutucular bulunur. Bu tutucular iğneli, mandallı veya kombine olabilir. Iğneli tutucularda kumaş bu tutuculardan geçirilir. Mandallı tutucular da ise kumaş bu mandallarla tutturulur. Böylece kumaş bütün makina boyunca taşınır ve çıkışta tutuculardan ayrılır[11].
Makina girişinde optik okuyucular bulunur. Kumaş düzgünsüz bir biçimde geldiğinde optik okuyucular bunu görür ve optik okuyucuların üst tarafında bulunan silindirler sağa sola hareket ederek kumaşın düzgün bir biçimde ilerlemesini sağlarlar. Ramözde iki taraftaki taşıyıcı silindirler arasındaki mesafeyi ayarlayarak kurutulan kumaşa istenilen en kazandırılabilir. Yani kumaşın enine yönde esnemesi veya çekmesi sağlanır. Ayrıca ramözde boyuna gerdirmeli veya avanslı olarak çalışabilmek de mümkündür. Avanslı olarak makinaya giren kumaş kurutma esnasında iç gerilimlerinden kurtularak çeker ve gergin olarak makinadan çıkar. Düzelerin bulunduğu düzeneklere düze kasası adı verilir. Hava sirkülasyonu fanlar vasıtasıyla sağlanır. Hava kumaşa püskürtülür. Çıkan havanın bir kısmı dışarı gönderilir, bir kısmı da tekrar alınıp temiz hava ile karıştırılıp ısıtılarak yeniden kullanılır. Havanın ne kadarının dışarı atılacağı klapeler yardımıyla ayarlanır.
Püskürtülen havanın ısıtılması kızgın yağ ile sağlanır. Kızgın yağ radyatörlerin içerisinde bulunur. Hava bu radyatörler arasından geçirilerek ısıtılır.
Germelerden çıkan kumaş üzerindeki nem miktarı ayarlanabilmektedir. PES/VIS kumaşlarda kumaş üzerinde kalması gereken nem miktarı %4-5’dir[11].

6.2.5.Zımparalama Makinası

Zımpara işleminin amacı zımpara kağıdı vasıtasıyla kumaşa şeftali tüyü efekti vermektir. Makina çalıştırılmadan önce toz torbalarının temizliği kontrol edilir. Makina hava yardımıyla iyice temizlenir. Makinaya giren kumaş aşağıya doğru üst üste sıralanmış ve üzeri zımpara kağıdı ile kaplı bir dizi silindire değerek geçirilir. Istenen zımpara efektine bağlı olarak kumaş zımpara kaplı silindirlere yaklaştırılıp uzaklaştırılabilir. Kumaş silindirlerden geçirilirken zımpara sayesinde yüzeyinde tüylenme meydana gelir. Kumaş silindirlerden geçtikten sonra üst kısımda bir zımpara, üzeri lastik kaplı bir silindir ve bir fırça üzerinden geçirilir. Tek yüzeyin zımparalanması isteniyorsa kumaş yukarıdaki zımpara kaplı silindire değdirilmez. Her iki yüze zımparalama uygulamak için yaş zımparalama yöntemi kullanılır. Ancak kuru zımparalamada daha yüksek verim sağlanır.
Zımpara kumaş yüzeyindeki elyafları çeker. Çekilen elyaflar kumaş yüzeyinden dışarı çıkar ve tüylenme yapar. Kumaş yüzeyi kısa fakat üniform elyaflı şekle gelir ve süed görünümü oluşur. Tüylenme ve tüy miktarı elyafın cinsine, ipliğin numarasına, kumaşın örgüsüne, kumaşın mukavemetine, zımparanın cinsine, uygulanan pres zımparanın ömrüne ve kumaşın hızına bağlı olarak değişir[11].

6.2.6.Kondensasyon Makinası

Kondensasyon makinası kızgın yağ ile çalışır. Baskıdan geçen pigment boyarmadde ile basılmış bezler burada fikse edilir. Bu sayede boya akması önlenir. Gelen kumaş besleme kısmından sonra kamaraya gelir. Kamaranın sıcaklığı bezin durumuna göre 130°C ile 170°C arasında değişebilir. Kamarada bulunan bez miktarı 96m. olup makinenin tamamında bulunan bez miktarı 106 m'dir. Bez kamarada toplam 12,5-30 dakika arasında kalır. Bu süre makinenin çalışma hızına bağlıdır. Makinanın pamuklu kumaşlardaki hızı 30-40 m/dk arasında değişmektedir. Bu hız değeri bezin durumuna göre değişiklik gösterir. Kamaradan çıkan bez arabaya istiflenir. Buradan apreye veya katlamaya gönderilir. Burada sadece baskıdan gelen pigment boyarmadde ile basılmış kumaşlar değil düz boyama bölümünde pigment boya ile düz boyanmış kumaşlarında fiksesini sağlanmak mümkündür.

6.2.7.Makaslama Makinası

Makaslama; kumaş yüzeyindeki tüyleri tamamen uzaklaştırmak veya belirli bir yükseklikte aynı boya getirmek için, şardonlanmış dokuma kumaşlara, kadife ve fitilli kumaşlara uygulanan bir işlemdir.

Şekil6.9: Makas Makinasının Çalışma Şekli

Makaslama makinasında, makaslama bölümü ile alt ve üst bıçak bölümleri vardır. Kumaşların geçişi çift veya tek yönlü olabilmektedir. Kumaş makaslama masasından geçerken kumaş yüzeyine dik olan tüycükler sabit olan alt bıçak tarafından tutulur. Döner üst bıçak tarafından kesilir. Makaslanacak kumaşın kalınlığının hep aynı olması, her tarafta aynı kurulukta olması gereklidir.

« Son Düzenleme: 09 Aralık 2014, 16:38:41 Gönderen: admin »

Mühendis Forum

Bitim işlem( apre ) makinaları
« : 24 Mart 2007, 15:36:18 »

Çevrimdışı denizyazgac

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 3
    • Profili Görüntüle
Ynt: Bitim iþlem( apre ) makinalarý
« Yanıtla #1 : 25 Ağustos 2007, 01:02:25 »
MerhabalarTekstil makinalarýnýn çalýþan mekanizmalarý üzerine herhangi bir kitap var mý? Mutlaka vardýr da, elde edilebilecek olanlarý soruyorum.

Sizin elinizdeki notlarda olabilir.Eðer size uygunsa tabii.

Not: Konunun uzmaný olmadýðýmdan teknik tekstil terimlerini bilmiyorum.Önerinizde buna dikkat ederseniz sevinirim.

Ýyi çalýþmalar.
YTÜ
MM(Konstrüksiyon)4

Mühendis Forum

Ynt: Bitim iþlem( apre ) makinalarý
« Yanıtla #1 : 25 Ağustos 2007, 01:02:25 »