Gönderen Konu: kalorifer projesi,sýhhý tesisat projesi,mekanik tesisat projesi nasýl yapýlýr  (Okunma sayısı 20123 defa)

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
  "yüksel TÜRK senin için yüksekliðin hududu yoktur." m.k.ATATÜRK
Yüce asil TÜRK milletinin yükselmesi bilimle ve ilimle çok çalýþmayla olacaktýr.Biz mühendislerde bilgi ve tecrübelerimizi meslektaþlarýmla paylaþmalý ve tecrübe ve bilgi  geçiþini kolaylaþtýrmalýyýz.

bilgi paylaþýnca bir iþe yarar.Bilmediðimizide sorarak araþtýrarak öðrenmeliyiz.
Bu kýsýmdamekanik tesisat projelerinin nasýl yapýldýðý hakkýnda bilgiler sunacaðým.


yavuz þimþek
makina mühendisi

 

Mühendis Forum


Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
kalorifer tesisat projesinin aþamalarý nelerdir
« Yanıtla #1 : 18 Mart 2009, 09:36:08 »
yapýlarda eðer ýsýtma amaçlý kalorifer tesisat projesi yapmak istiyorsanýz aþaðýda belirttiðim aþamalarý tek tek yapmak durumundasýnýz.

1-YÖN TAYÝNÝ

Isýtma hesaplarýnda mimari projeye bakarak öncelikle yapýnýn kuzey,güney gibi yönlerini tespit etmeliyiz.Yönler ýsýtma hesabýnda çok önemlidir.

2-ÝZOLASYON (YALITIM)  ÝÇÝN ÖN RAPOR HAZIRLANMASI
Isý yalýtým hesabýnýn yapýlmasý için yalýtým öçn raporu hazýrlanmalýdýr.Bu raporda yapýnýn yönlerine göre pencere,dýþ duvar,kolon kiriþ alanlarý,yapýnýn  ýsýtýlmasý düþünülen brüt hacmi gibi özelkler incelenir.
Ve bu  alanlarýn nasýl bulunduðu gösterilir.

3-ISI YALITIM HESABI

Hazýrlanan yalýtým ön raporundaki neticelere göre ýsý yalýtým hesabý yapýlýr.Genelde ÝZODER inki gibi paket prroðramlar yardýmýyla ýsý yalýtým kalýnlýklarý bulunur.Yalýtým kalýnlýklarý ve türleri hesaplanýrken yapý elemanlarýnda yoðuþma olmamasýna dikkat edilir.Ve en uygun ýsý iletim deðerleri verilen sýnýrlar çercevesinde hesaplanýr.

4-ISI KAYBI HESABI
Artýk bu aþamaya geldiðimizde ýsý iletim deðerleri elimizdedir.Ve ýsý tablolarý doldurulararak he mahalin tek tek ýsý kayýplarý hesaplanýr.

5-ISI CÝHAZI SEÇÝMÝ

Yapýdaki tüm mahallerin ýsý kayýplarý bulunmuþtur.Isý cihazý seçim tablosu hazýrlanýr.Isýtýlacak mahale hangi tür ýsý cihazý konacaðýna karar verilir.Panel radyatör,fan veyahut hangi tür cihaz olduðu belirlendikten sonra cihaz adedi,uzunluðu,kapasitesi gibi  seçilen deðerleri belirtilir.

6-MERKEZÝ ISITMADA KAZAN DAÝRESÝ CÝHAZLARI SEÇÝMÝ

Merkesi sistemlerde sýcak su kazaný kapasitesi,baca çapý hesabý,sirkülasyon pompasý hesabý,imbisat deposu hesabý yapýlarak sistemi çalýþtýrmak için gerekli ekipmanýn kapasitesi ve özellikleri bulunur.

7-KALORÝFER PROJESÝ ÇÝZÝMÝ
Eveet,uzunca bir gayretten sonra artýk her mahale ne konacaðý bilndiðine göre sýra artýk çizim üzerinde bulduðumuz bu cihazlarý yerleþtirmeye sýra geldi.Bu aþamada genelde OTOCAD ordamýnda mimari çizim üzerinde kat planý ve kolon þemasý olarak kalorife rtesisatý projesi çizilir.

8- BORU ÇAPI HESABI KRÝTÝK DEVRE HESABI

Çizim iþi bittikten sonra kolon þemasýnda her kattaki ýsýtma borularýna gelen yükler hesaplanýr.Krtik devre seçilir.Kritik devre hesabý yapýlýr ve sürütnme kayýplarý hesaplanýr.Bu aþamada kalorfer tesisatý boru çaplaýr bulunur ve sirkülasyon pompasý kapasitesi bulunur.


Bulunan bütün deðerler kat planý ve kolon þemasýnda iþlenir.

9-TEKNÝK RAPOR HAZIRLANMASI
Teknik rapor hazýrlanýr
artýk kalorifer tesisatý projesi iþi bitmiþ ve ortaya cillop gibi bir proje çýkmýþtýr.Önce yapýlan proje son kontrolü yapýlýr hata felan yapýldýmý diye.

Ne demiþ bir kýzýlderili atasözü : " Kendine güven ama her yaptýðýný bir daha kontrol et." oturan boða.

nurtopu gibi kalorifer tesisat projeniz oldu sizi tebrik ederim.Artýk çýktýsýný alabilir ve onay içn odaya ve belediyeye götürebilirsiniz.

yavuz þimþek/makina mühendisi/kayseri

simseky_38@hotmail.com
« Son Düzenleme: 18 Mart 2009, 09:40:09 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı duhan79

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
  • Profili Görüntüle
Selamlar. Siyah borunun yatayda esneme bayýný nasýl bulurum. Mesela 20 metrede 2" boru yatayda ne kadar esner... gibi. Hesap yöntemi nedir.. vs..

Bana yardýmcý olursanýz sevinirim

Teþekkürler

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
beni malzeme dersi hocasý deðilim.
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2012, 14:40:44 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
kalorifer tesisat projesýnde ilk aþama izoder ön raporu hazýrlama
« Yanıtla #4 : 14 Mayıs 2009, 12:13:51 »
mimari projeyi eline alýrsýn.
pencere duvar kolon çatý arasý tavan alaný,ýsýtýlmayan mahale bakan zemin taban alaný ve brüt hacimi hesaplarsýn.
her katý ayrý ayrý  yönlerine göre pencere alanalrý ve sayýlarýna göre tablosnu çýkarýrsýn
örnek isteyenler bana müracaat etsinler
saygýlar

yavuz þimþek
makina mühendisi
kayseri
simseky_38@hotmail.com

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
örnek merkezi kazan kalorifer tesisatý projesi
« Yanıtla #5 : 04 Kasım 2010, 16:13:57 »
örnek kalorifer tesiatý projesi isteyen benle irtibata geçsin


enerjimuhendisi@hotmail.com
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2012, 14:40:07 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı tornacý

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
  • Profili Görüntüle
merhaba ýsý kaybý hesabýnda ýsý kazançlarýný da hesaba katacak mýyýz???kimileri katýlmaz diyor kimileri alýyor??