Gönderen Konu: PICBASIC PROTON+ ÝLE VÜCUT SICAKLIÐININ ÖLÇÜLÜP GRAFÝK LCD YE ÇÝZÝLMESÝ  (Okunma sayısı 2664 defa)

Çevrimdışı ebedmüddet

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 2
    • Profili Görüntüle
SÝSTEMÝN YAZILIMI:

Device=16F877
LCD_DTPORT=PORTD
LCD_RSPIN=PORTC.1
LCD_ENPIN=PORTE.0
LCD_RWPIN=PORTC.0
LCD_CS1PIN=PORTE.1
LCD_CS2PIN=PORTE.2
LCD_TYPE=GRAPHIC
INTERNAL_FONT=On
Dim LM35 As Word
Dim X As Float
Dim Y As Float
Dim i As Byte
Dim SICAKLIK As Float
Symbol kuanta=5000.0/10240.0
TRISA=%00000001
ADCON1=%10000010
DelayMS 1000
X=12
Cls
GoSub eksen

While 1=1
LM35=ADIn 0
SICAKLIK=LM35*kuanta
Y=(SICAKLIK-36.0)*8
Y=32-Y
If X=12 Then
Line 1,X,Y,X,Y
Else
LineTo 1,X,Y
EndIf
DelayMS 1000
X=X+1
If X=128 Then
X=12
Cls
GoSub eksen
EndIf
Wend

eksen:
Print At 0,0,"40"
Print At 1,0,"39"
Print At 2,0,"38"
Print At 3,0,"37"
Print At 4,0,"36"
Print At 5,0,"35"
Print At 6,0,"34"
Print At 7,0,"33"

For i=12 To 127
Plot 32,i
Next
Return
Include "FONT.INC"

AÇIKLAMALAR:
SÝSTEMDE 64*128 GLCD,PIC SERÝSÝ 16F877 mikrokontrolör ,LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ kullanýlmýþtýr.
Programýn baþýnda glcd'nin mikrokontrolöre baðlantýsý tanýmlanmýþtýr.Programda GLCD'nin dikey eksenine(sol) sýcaklýk verileri 33 derece-40 derece yazýlmýþtýr.Sistemde 36,5 dereceye yatay bir çizgi çekilir.Ana program while-wend sürekli döngüsü içinde sýcaklýk sensöründen aldýðý analog verileri sayýsala dönüþtürür ve ekranda göstermek için Y ekseni deðerleri bulunur.Programda grafik line ve line to komutlarý kullanýlarak çizgi þeklinde çizilmektedir.Mühendis Forum